29 ส.ค. 2021 เวลา 02:12
จอร์จ ออร์เวลล์ และเส้นทางสู่ 1984
หากกล่าวถึงหนังสือที่เคยผ่านตานักอ่านผู้ศรัทธาในความเท่าเทียมทุกท่าน คาดว่า 1984 ผลงานจากจอร์จ ออร์เวลล์ จะต้องเป็นหนึ่งในนั้น ท่ามกลางยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการปะทะกันของอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายและขวา แสงสว่างปลายอุโมงค... อ่านต่อ
โฆษณา