🌸.คำว่า" ป ล่ อ ย ว า ง "
เป็นเรื่องที่ต้องฝึกใจ💗
ฝึกด้วยการเสียสละบ่อย ๆ
4
ฟังดูแล้วเหมือนจะทำกันง่าย...... อ่านต่อ
โฆษณา