ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น
ต้องรักษาใจ💖
ให้มีพลังไว้เสมอ
1
คนอื่นทุกข์... อ่านต่อ
โฆษณา