ความรักความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวเหนี่ยวหัวใจไทยทั้งปวง การพัฒนาจะลุล่วงไปได้ไกล
1ถูกใจ
95รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...