ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดว่าสาเหตุหรือปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็น “ประเทศกำลังพัฒนา”มาหลายสิบปีแล้ว ?
1 ก.ย. 2021 เวลา 08:24 • ความคิดเห็น • 35 คำตอบ
คำตอบ (35)
 • สาเหตุหลักมาจากสองปัจจัยคือ
  1. ด้วยความที่เป็นระบบทุนนิยม คนที่สร้างความมั่งคั่งได้ก่อนก็จะสามารถต่อยอดความได้เปรียบไปได้เรื่อยๆและด้วยโครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ย่ำแย่ทำให้คนรวยมีแต่จะรวยขึ้นไปเรื่อยๆ เกิดปัญหารวยกระจุก จนกระจาย...
 • บางทีการเป็นประเทศพัฒนาแล้วจะมีผลเสียบางอย่างตามมาครับ เช่น ต้องบริจาคมากขึ้น ลดการได้รับความช่วยเหลือ
 • เรื่องของการเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับตามความคิดผม น้อยคนที่จะเห็นผลประโยชน์ของชาติมาก่อน มึงขึ้นกูลง กูไม่พอใจกูเสียผลประโยชน์ กูก็ปลุกระดมปั่นสมองประชาชนมาขับไล่ เป็นแบบนี้ทุกยุคทุกสมัย จะหาความเจริญจากทางใหนกันนะ
 • คนไทยเองนี่แหละ
 • ผู้นำที่ฉลาด และมีอำนาจที่แท้จริง
 • คุณภาพของคนในชาติมั้งครับ แต่อันที่จริง เราก็พัฒนาไปในหลายด้าน แล้วเรื่องพัฒนานี่มันหยุดไม่ได้ แล้วก็ไม่ควรหยุดด้วย
  ส่วนคำว่า ด้อยพัฒนา กำลังพัฒนา พัฒนาแล้ว นี่ก็คงเป็นแค่กรอบคำ เพื่อจำกัดขอบเขตในการทำอะไรบางอย่าง ถ้าเราพัฒนาคุณภาพของเราตลอดเวลา ก็น่าจะสนุ...
 • มีระบบอุปถัมภ์ ภาวะคอรัปชั่น นักการเมืองมีแต่พวกเดิมๆเหมือนพายเรือวนในอ่างและขาดวิสัยทัศน์ ระบบการศึกษาที่อ่อนแอไม่เคยพัฒนา คนมีความสามารถขาดโอกาสและการสนับสนุน ประชาชนเกือบค่อนประเทศไม่อ่านหนังสือ ความแตกต่างของรายได้ราวฟ้ากับเหวของประชาชน การกุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จของนายทุน การไม่...
 • ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี