ผู้นำที่ฉลาด และมีอำนาจที่แท้จริง
101รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  คำตอบอื่น (10)
  • คุณภาพของคนในชาติมั้งครับ แต่อันที่จริง เราก็พัฒนาไปในหลายด้าน แล้วเรื่องพัฒนานี่มันหยุดไม่ได้ แล้วก็ไม่ควรหยุดด้วย
   ส่วนคำว่า ด้อยพัฒนา กำลังพัฒนา พัฒนาแล้ว นี่ก็คงเป็นแค่กรอบคำ เพื่อจำกัดขอบเขตในการทำอะไรบางอย่าง ถ้าเราพัฒนาคุณภาพของเราตลอดเวลา ก็น่าจะสนุ...
   • มีระบบอุปถัมภ์ ภาวะคอรัปชั่น นักการเมืองมีแต่พวกเดิมๆเหมือนพายเรือวนในอ่างและขาดวิสัยทัศน์ ระบบการศึกษาที่อ่อนแอไม่เคยพัฒนา คนมีความสามารถขาดโอกาสและการสนับสนุน ประชาชนเกือบค่อนประเทศไม่อ่านหนังสือ ความแตกต่างของรายได้ราวฟ้ากับเหวของประชาชน การกุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จของนายทุน การไม่...
    • ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี
     • ใช้เส้นสายในการเข้าทำงาน
      • คนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี พูดจริง ทำจริง เห็นประโยชน์ของประเทศจริงๆ ไม่สามารถขึ้นมาปกครอง บริหารได้ ลองมองย้อนกลับไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
       • ยึดถือแต่ความคิดเดิม
        ไม่เปิดรับแนวคิดต่าง
        คิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นดีแล้ว
        ไม่มีความสามารถในหน้าที่ที่ตนได้รับ...
        • ถ้าหมายถึงพัฒนา​ด้าน​รายได้​ คิดว่าเพราะทรัพยากรอุดมคนเลย​ไม่ค่อย​กระ​ตือรือร้นและถูกต่าง​ชาติ​สูบเอาไป​ ถ้าหมายถึง​จิตใจ​สมัย​ก่อน60ปี​ที่​แล้ว​คิดว่าพัฒนา​ดี​ครับ​ เดี๋ยวนี้​ดูว่าเป็น​กำลัง​พัฒนา​ไปถึง​ด้อยพัฒนา​ คิดว่า​เป็น​เพราะช่วง​สงครามหรือหลัง​สงคราม​หน่อย​ๆคนลำบากกันก็เล...
         • ความรักความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวเหนี่ยวหัวใจไทยทั้งปวง การพัฒนาจะลุล่วงไปได้ไกล
          • การพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าก้าวกระโดด
           • กำลังนิยมในบล็อกดิต
            งดค้นตัวนักท่องเที่ยว ถือแบรนด์เนมผ่านได้เลย ศุลกากรอำนวยความสะดวกต่างชาติ งดค้นตัวนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศ รับนโยบายเปิดประเทศ ถือแบรนด์เนม สวมนาฬิกาหรูผ่านได้เลย
            BRI โตไม่หยุด โดย
            Gill Pratt กับชายผู้เบรก Toyota ไม่ให้รีบเข้าร่วมสงครามรถยนต์ EV เราได้เห็นการป่าวประกาศออกมาหลายๆ ครั้งของ CEO ของ Toyota อย่าง Akio Toyoda ว่าเขาไม่เชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็วอย่างที่ผู้ควบคุมนโยบายและเหล่าคู่แข่งคิด ด้วยเหตุผลหลายประการ เขาอ้างถึงการขาดโครงสร้างพื้นฐาน ราคา และวิธีที่ลูกค้าเลือกแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเป็นตัวอย่างของอุปสรรคที่เป็นไปได้
            “Google” งัดไม้เด็ดสู้! จ่อเปิดตัว "Bard A.I." แข่ง "ChatGPT" กูเกิลประกาศว่า ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ บริษัทจะเปิดการทดสอบ "บาร์ด เอไอ (Bard A.I.) เทคโนโลยีแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดย Bard จะกลายมาเป็นคู่แข่งโดยตรงของ "ChatGPT" ซึ่งเป็นบริษัท AI ที่รังสรรค์ขึ้นโดยบริษัทโอเพ่นเอไอ (OpenAI)
            ดูทั้งหมด