เรื่องของการเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับตามความคิดผม น้อยคนที่จะเห็นผลประโยชน์ของชาติมาก่อน มึงขึ้นกูลง กูไม่พอใจกูเสียผลประโยชน์ กูก็ปลุกระดมปั่นสมองประชาชนมาขับไล่ เป็นแบบนี้ทุกยุคทุกสมัย จะหาความเจริญจากทางใหนกันนะ
  • 2
โฆษณา