2 ก.ย. 2021 เวลา 15:44 • ความคิดเห็น
คนที่หวังจะได้สิ่งดีไม่ใช่คนดี แต่เป็นคนนิยามสิ่งไม่ดีขึ้นมา
ถ้าไม่จำแนกแยะแยะ สิ่งดีเลวจะมีที่ไหน
โฆษณา