3 ก.ย. 2021 เวลา 14:00
เข้ามาถูกวันจริงๆ 🤣
สิทธิที่ควรรู้เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้าง
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อันเนื่องจากสถานการณ์ "โควิด-19" ทำให้ "การเลิกจ้าง" เป็นทางเลือกแบบจำใจของผู้ประกอบการธุรกิจหลายๆ ราย ในการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อพยุงองค์กรให้อยู่ต่อไปได้... อ่านต่อ
โฆษณา