แผ่นเดียวรู้เรื่อง! เข้าใจหุ้นง่าย ๆ
จาก “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน”
แผ่นเดียวรู้เรื่องหุ้น แผ่นเดียวเข้าใจหุ้นจาก “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” ที่รวมสาระสำคัญของธุรกิจไว้ในหน้าเดียว ช่วยให้ศึกษาหาข้อมูลหุ้น วิเคราะห์ธุรกิจ เป็นการเรียนรู้ได้ง่าย ๆ และเร็วมาก สำหรับมือใหม่ที่ไม่มีเวลามากนักในการค้นหาข้อมูล หรือนักลงทุนที่ต้องการอ่านข้อมูลแบบสรุป ๆ วันนี้เราจะพาไปดูการอ่านกันว่ามีส่วนไหนเป็นสาระสำคัญบ้าง เริ่มต้นอ่านกันเลยครับ
นักลงทุนสามารถหาอ่านข้อมูล “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” โดยเข้าเว็บไซต์ www.set.or.th ใส่ชื่ออักษรย่อหุ้นหรือบริษัทที่สนใจในช่อง Get Quote เช่น CPALL กดค้นหา แล้วกดแถบสีส้ม "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน" เมื่อทุกคนค้นหาได้แล้ว เริ่มต้นอ่านกันเลย
.
โดยตัวอย่าง สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน คือ CPALL
ส่วนแรกเป็นข้อมูลชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET หรือ MAI ค่าทางการเงินสำคัญอย่าง Price, 52 Week High/Low, P/E, P/BV, Paid-up, Market Cap และ EBITDA และสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนเป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไหร่
1
ข่าวล่าสุด
ข่าวของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ สำคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัท เป็นข่าวสารที่ทางนักลงทุนควรรับทราบไว้ อย่างเรื่องของสรุปรายงานประจำปี รายไตรมาส การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบริษัท หรือเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลทั่วไปเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ เราคิดลงทุนในบริษัทแล้ว บริษัทตั้งอยู่ที่ไหน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ราคา IPO และราคาพาร์เท่าไหร่ ปัจจุบันนี้ราคาหุ้นเท่าไหร่และราคาพาร์เท่าไหร่ หุ้นแตกพาร์หรือไม่ แม้แต่เว็บไซต์บริษัทก็ควรรู้ เพื่อเอาไปศึกษาข้อมูลของบริษัทแบบเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ลูกค้า สินค้าและบริการ คู่ค้า วิสัยทัศน์ ข้อมูลการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักลงทุนสัมพันธ์
1
ลักษณะธุรกิจ
อธิบายว่าบริษัทดำเนินธุรกิจอะไรแบบสั้น ๆ และข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float คือ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวนเท่าไหร่ สัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float สำคัญในเรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น ถ้า Free Float สูง สภาพคล่องสูง ราคาก็จะเป็นไปตามกลไกลตลาด ถ้า Free Float ต่ำ สถาพคล่องต่ำ ราคาอาจจะโดนรายใหญ่ควบคุมราคาได้ง่าย
2
และถ้าบริษัท Market Cap ต่ำ ราคายิ่งขึ้นลงเร็วง่ายมากเลย ส่วนการถือครองหุ้นต่างด้าว หรือเรียกว่า นักลงทุนต่างชาติ แต่นักลงทุนต่างชาติมีข้อจำกัดถือครองหุ้นไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ และการถือครองหุ้น NVDR หุ้นมีสิทธิครบทุกอย่างเหมือนหุ้นปกติ แต่ไม่สามารถมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่านั้น คนไทยหรือต่างชาติสามารถลงทุนถือครองแบบ NVDR ได้
1
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกัน เนื่องจาก ถ้าเราลงทุนในหุ้นหรือบริษัท เราเองควรรู้ว่าบริษัทที่เราลงทุนนั้น ใครคือหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทของเราบ้าง ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นใครมีประวัติอย่างไร ส่งผลกระทบทั้งด้านดีด้านลบอย่างไร บริษัทแม่ดำเนินธุรกิจอะไร มีความเก่งความสามารถเชี่ยวชาญแค่ไหน บริษัทแม่มีบริษัทลูกที่เราถือหุ้นไว้ทำอะไร บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
คณะกรรมการ
สิ่งนี้สำคัญต้องดูเลย คณะกรรม คือ กลุ่มคนที่จะเข้ามาบริหารบริษัท ดูแลบริษัท ฐานะนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้น เราอยากได้คนบริหารที่มีความเก่งความสามารถ เพื่อให้บริษัทเราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตำแหน่งสำคัญอย่าง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ แนะนำว่าควรเช็คความเก่งความสามารถ ของผู้บริหารสักหน่อยหรือหาประวัติในอดีต ทำอะไรมาบ้าง เคยทุจริตมาหรือเปล่า
5 Yr Price Performance
ข้อมูลกราฟราคาหุ้นระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 อย่าง คือ หุ้นหรือบริษัท หมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปรียบเทียบหุ้นหรือบริษัทที่เราสนใจ ดีกว่าหรือด้อยกว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของราคาหุ้น เปรียบเทียบราคาหุ้นแล้ว อย่าลืมหาข้อมูลเหตุว่าราคาหุ้นดีกว่าหรือราคาหุ้นด้อยกว่า เพราะเหตุผลใด
1
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง
สิ่งที่เราตัดสินใจลงทุนหุ้นเป็นเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนจากอดีตเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบ 3 อย่าง เปรียบเทียบหลักทรัพย์ เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบตลาด ในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างช่วง 5 วัน 20 วัน 60 วัน 120 วัน และ YTD เพื่อเปรียบเทียบราคาหุ้นย้อนหลังเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ ดีกว่าหรือด้อยกว่า หมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของราคาหุ้นย้อนหลัง นอกจากนี้ยังมีค่า P/E และ P/BV อีกด้วย
1
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลนี้สำคัญเลย อย่างจำนวนหุ้นจดทะเบียน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ราคาหุ้น มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น P/BV P/E แนะนำให้ดูการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น เพิ่มทุนหรือเปล่า และการเปลี่ยนแปลงค่าอื่นมีความสำคัญอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาย้อนหลัง
อัตราผลตอบแทน
สิ่งที่เราให้ความสำคัญในฐานะนักลงทุน เป้าหมายของเรา หรือของผู้เขียนเอง ในการลงทุนคือเรื่องของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ทั้ง Capital Gain อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร บริษัทดำเนินธุรกิจสามารถสร้างกำไรได้เท่าไหร่แล้วจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นเท่าไหร่กัน และนโยบายเงินปันผลเป็นอย่างไร
การจ่ายปันผล
เช็คข้อมูลการจ่ายปันผลในอดีตที่ผ่านมา ประเภทการจ่ายปันผลเป็นอะไร จ่ายเป็นเงินหรือจ่ายเป็นหุ้น มีการจ่ายปันผลปีละกี่ครั้ง การจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นหรือลดลง และถ้าอยากได้ปันผลหุ้นควรซื้อหุ้นช่วงระยะเวลาไหนวันเวลาอะไร
ข้อมูลงบการเงิน
งบทางการเงินที่ต้องทำความเข้าใจทั้งหมดมี 3 งบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
1 งบแสดงฐานะการเงิน
อีกชื่อเรียกว่า “งบดุล” เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อดูความมั่งคั่ง มั่นคง งบแสดงทุกอย่างของกิจการ กิจการมีสินทรัพย์อะไร หนี้สินอะไร และ ส่วนของเจ้าของอะไร เบื้องต้นดูงบแสดงฐานะการเงิน เน้นสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของเจ้าของ เพื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาย้อนหลัง
2 งบกำไรขาดทุน
งบแสดงความเก่งของธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเก่งหรือไม่ งบกำไรขาดทุน งบแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ว่าผลการดำเนินงาน บริษัทกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ เบื้องต้นดูงบกำไรขาดทุน เน้นรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุน เพื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาย้อนหลัง
1
3 งบกระแสเงินสด
งบแสดงเงินสดภายในกิจการ กระแสเงินสดของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเงินสดในกิจการไว้บอกสภาพคล่องกิจการ ซึ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ โดยกระแสเงินสดแบ่งออกตาม 3 ประเภทกิจกรรมของกิจการ หรือง่าย ๆ คือสิ่งที่กิจการนั้นเอาเงินไปทำอะไร ได้แก่ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงินทุน
.
ถ้าสนใจข้อมูลงบการเงิน แนะนำอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ https://www.blockdit.com/posts/60b6786572134c0c2ea77f08
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์หุ้นเลย เช่น อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนกำไรสุทธิ และอัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ถ้าเห็นอัตราส่วนแล้วนิยมนำไปเปรียบเทียบกับค่าอัตราส่วนในอดีต เทียบรายปี รายไตรมาส และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่าดีกว่าหรือด้วยกว่าอย่างไร
.
ถ้าสนใจอัตราส่วนทางการเงิน แนะนำอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
สรุปแล้ว ข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน เป็นเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนให้ง่ายขึ้น สามารถหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหุ้นหรือบริษัท สามารถเห็นภาพรวมได้เพียงหน้าเดียว ถ้านักลงทุนจะตัดสินใจลงทุน ก็ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมลงลึกไปในรายละเอียดของหุ้นและบริษัทนั้นๆด้วยนะครับ
ชอบ "กดถูกใจ" ใช่ "กดแชร์"
แล้วพบกับบทความดี ๆ จาก SkillLane อีกมากมาย
กดติดตามไว้ได้เลย!
พบกับคอร์สออนไลน์การเงินการลงทุน โดยกูรูระดับประเทศที่ SkillLane
👉 คลิกเลย https://skl.website/2YueDnn
25 ถูกใจ
45 แชร์
40 เพชร
8.1K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...