คนส่วนใหญ่มักจะมีแนวคิดไม่ต่างกันมากในกรณีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนแบบไหน มันไม่มีทางเลือกมากนักหรอกคุณต้องเดินตามทางของคนในกลุ่มนั้นๆ
มันคือสังคม ที่มีความหลากหลายในแต่ล่ะกลุ่ม
138 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...