คงจะไม่เป็นไรที่คนจะไม่นับถือศาสนา แต่ละคนโตมาในสิ่งแวดล้อมที่สอนให้เรามีความเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะไม่เชื่อแต่มันได้ซึมเข้าไปในจิตใจหรือจิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตที่หนักหน่วงจนหาทางออกไม่ได้ คนจะกลับไปหาความเชื่อเดิมเพื่อแก้ปัญหาหรือไปหาความเชื่อใหม่ๆที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้ ถ้าวิธีการไดช่วยให้เขาสบายใจได้จะเรียกว่าศาสนาหรือความเชื่อก็แล้วแต่ แต่ทุกคนจะรู้ว่าอะไรที่จะช่วยเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เขาเข็มแข็งแก้ปัญหาใช้ชีวิตต่อไปได้ หาไม่แล้วคงเลือกจบปัญหาแบบไม่เหมาะสม
1ถูกใจ
256รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...