มีบัญชีอยู่แล้ว?
💚รักเป็นดั่งต้นไม้💚
กดที่โลโก้ จอ4เหลี่ยม..ด้านล่าง สามารถดู,ฟัง พร้อมกับอ่านบทความ,คอมเม้น,และไปเลาะตามเพจอื่นๆได้นะคะ👇👇👇(มุมขวา)
.
ทูบี
"ค ว า ม รั ก ท ำ ใ ห้ เ ร า เ ดิ น ช้ า ล ง"
เพราะ..ต้องจูงมือใครอีกคนเอาไว้
ค ว า ม รั ก ท ำ ใ ห้ เ ร า เ สี ย เ ว ล า
รอคอยหันไปดูแลใครอีกคน ...แต่ก็เป็นการเสียเวลาที่ทำให้ หั ว ใ จ มี ค ว า ม สุ ข
รักกัน ดูแลกัน รักษาความรักไว้ดีดี แล้ว ความรัก
จะเป็นกำลังใจให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง
.
เ ป็ น โ ส ด
ไม่ได้เป็นกัน"ง่ายๆ"
ต้อง"ร้องไห้"แทบตาย
กว่าจะได้"ความเดียวดาย"มาครอบครอง
รั ก ตั ว เ อ ง ใ ห้ ม า ก ๆ ค่ ะ
👇👇👇
รีเควสเพลง~จากเพจ Geenir zephyr6
👇👇👇
รีเควสตามมา~จากเพจ ต้นไม้
เพลง 🎶🎧รักเป็นดั่งต้นไม้🎧🎶
ศิลปิน หนุ่มเสก
🎧🎶Cover ทูบี 🎶🎧
ติดตามอ่านบทความสำหรับเพจใหม่ๆที่ลิ้งค์นี้นะคะ👇👇👇
    มาดาม ข้าวหอม
    แวะมาฟังเพลงเพราะๆนะคะ🥰