เขาก็จัดการตัวเขาเองอยู่แล้ว คุณแค่อย่าไปให้ค่า หรือถ้าคุณเป็นคนดีก็ควรต้องสงสารเขา เพราะสิ่งที่เขาทำมันอาจเป็นนิสัยสันดานที่แก้ไม่ได้แล้ว แปลว่าชีวิตเขาอย่างไรในอนาคตจบไม่สวยแน่นอน เพราะคงมีคนไม่ชอบมากมาย แต่...ข้อดีก็มีตรงที่สิ่งที่เขาดูถูกเราอาจเป็นเพราะเราทำตัวให้เขาดูถูกก็ได้ เขาแค่กระจกบานหนึ่งที่สะท้อนมา กลับทำให้เราเห็นตัวเองอีกด้านหนึ่งแล้วเอาตรงนั้นมามองว่าจริงไหม ถ้าไม่ทิฐิมานะเกินไปเราก็อาจได้ประโยชน์จากมุมนี้
  • 1
โฆษณา