• Tos
  tos2508
  • 1.5K
   โพสต์
  • 447
   ผู้ติดตาม
  • 1.1K
   กำลังติดตาม
  • "รากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคือ โลภ โกรธ และหลง มีน้อยเท่าไร ก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น"