10 ส.ค. 2023 เวลา 23:14 • ความคิดเห็น
จิตมนุษย์ผันแปรไปตามเหตุปัจจัย ความรัก ความรู้สึก ล้วนเป็นครู ให้รู้ว่า ดี หรือไม่ดี สมหวัง หรือ ผิดหวัง ไม่คงทน
โฆษณา