มีมานานเป็นสิบปีแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีใครไปจดทะเบียน.การไปจดทะเบียนก็แค่ไปที่สำนักงานเขตยื่นหลักฐานบัตรประชาชนและที่อยู่ของ website เสียค่าจด 50 บาทจบครับ...แต่เวลาขอยกเลิกจะยุ่งยากนิดนุง
1 ถูกใจ
21 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...