คำถาม

เห็นด้วยหรือไม่ ให้ร้านค้าออนไลน์จดทะเบียนพานิชย์ ร้านให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการหลอกลวง แก่ผู้บริโภค ต้องมีป้ายทะเบียนให้เรียบร้อย
9 ก.ย. 2021 เวลา 04:41 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)