10 ก.ย. 2021 เวลา 09:10 • ความคิดเห็น
ออกกำลังกาย20นาทีพอ.อาบน้ำให้เรียบรัอย
ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล25ดีกรี2เป๊ก.กินข้าว
แล้วแปรงฟัน.นอนดูสาระคดีหรือฟังเพลง
โฆษณา