กลัวเท่ากับเชื่อ...
เคยอ่านหนังสือและฟังเรื่องเล่าที่มีคนกลับชาติมาเกิด ทำให้กลัวจึงหันมาตั้งมั่นในการทำดี ถึงแม้ว่าโลกหลังความตายจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้ชื่อว่าไม่ประมาท เกิดถ้ามีจริงก็อาจจะไปภพภูมิที่ดี แต่ถ้าไม่มีจริงก็เสมอตัว......
1 ถูกใจ
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา