คำถาม

คุณเชื่อโลกหลังความตายไหม ?
9 ก.ย. 2021 เวลา 20:50 • ไลฟ์สไตล์ • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • ถ้าเชื่อว่ามีอดีต ปัจจุบันมี อนาคตมี โลกหลังความตายก็น่าจะมี เพราะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นธาตุธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมตัวกัน มีจิตมาเกาะกายเป็นที่อยู่อาศัย วันหนึ่งกายดับ จิตดวงเดิมย่อมหาที่อยู่ใหม่
  ที่เค้าเรียกว่าการเปลี่ยนภพ เมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้ จนกระทั่งได...
  • 1
  • โลกหลังความตาย ? ความเชื่อ ? มันมีปัญหาคลุมเครือไม่ชัดเจนทั้งสองวลีหรือถ้าจะวิเคราะห์กันแบบละเอียดยิบมันมีรายละเอียดทุกคำที่ต้องตีความและให้คำจำกัดความเพราะแต่ละคนจะคิดถึงความหมายของคำพวกนี้ไม่เหมือนกันทั้งหมด
   เช่น โลกหมายถึงอะไร สถานที่แห่งหนึ่ง มีอยู่แบบเป็นจริงทางกายภาพทุกคนสั...
   • ถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ ตายแล้วต้องเกิดแน่นอน แต่จะเกิดภพไหนนั้นขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายยึดอะไร.
    • 1
    • กลัวเท่ากับเชื่อ...
     เคยอ่านหนังสือและฟังเรื่องเล่าที่มีคนกลับชาติมาเกิด ทำให้กลัวจึงหันมาตั้งมั่นในการทำดี ถึงแม้ว่าโลกหลังความตายจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้ชื่อว่าไม่ประมาท เกิดถ้ามีจริงก็อาจจะไปภพภูมิที่ดี แต่ถ้าไม่มีจริงก็เสมอตั...
     • 1
     • ส่วนตัวผมไม่เชื่อนะ ถ้าเราตายมันก็จบแค่ตรงนั้น ตายก็ตายเลย เป็นภาพสีดำ
      • 1