12 ก.ย. 2021 เวลา 07:47 • ความคิดเห็น
1 มีงานทำ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
2 พักผ่อนกับครอบครัว กินดีตามกำลัง สังสรรค์กับเพื่อนบ้าง และช่วยเหลือสังคมบางโอกาส
3 นอนให้หลับ🛌 (ยากซะหน่อยนะของผมและบางคน😳🤐)
โฆษณา