ความคิดเห็นบนคำถาม

คิดว่าอะไรที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น?
10 ก.ย. 2021 เวลา 17:54 • ความคิดเห็น • 15 คำตอบ
ในที่นี้หมายถึงคิดว่าอะไรที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราพัฒนาขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่
คำตอบ (15)