12 ก.ย. 2021 เวลา 11:41 • ความคิดเห็น
คณะรัฐบาลที่บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นำงบประมาณมาใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขจัดความเหลื่อมล้ำยากจนได้สำเร็จ ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาที่ดี มีค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล ....
โฆษณา