คณะรัฐบาลที่บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นำงบประมาณมาใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขจัดความเหลื่อมล้ำยากจนได้สำเร็จ ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาที่ดี มีค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล ....
1 ถูกใจ
91 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา