Pachara Gems แบรนด์เครื่องประดับที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์จากการทำธุรกิจกับพ่อ มาสู่การสร้างแบรนด์ของตนเอง ด้วยการปรับตัว เรียนรู้แก้ปัญหา พร้อมแนวคิดที่ทันสมัยในการสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ ทั้งรุกตลาดออนไลน์ เพื่อขยายฐานลูกค้า ปรับราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ จึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำธุรกิจเครื่องประดับได้อย่างน่าสนใจ และผู้ประกอบการรายอื่นสามารถนำไอเดียไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้
#สาระน่ารู้ #GITInformationCenter #GIT
โฆษณา