อาจจะจริงก็ได้นะครับ อย่างการทำเพื่อตัวเอง แต่ก็สงสัยถ้าทำเพื่อสนองต่อความต้องการหรือความเชื่อของตนเอง แล้วผลดีเกิดแก่ผู้อื่น นับเป็นการทำเพื่อคนอื่นมั้ยครับ
โฆษณา