13 ก.ย. 2021 เวลา 07:31 • การเมือง
ให้มันอยู่ไปเลย100ปีจะได้รู้ว่าทรมารขนาดไหน?ให้คนรอบข้างตายไปให้หมด
โฆษณา