ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดเห็นอย่างไร ถ้าพล.เอกประยุทธจะอยูาต่อจนครบวาระ ?
13 ก.ย. 2021 เวลา 03:59 • การเมือง • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)