มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชมคลิป: ทำไม ‘เดนมาร์ก’ จึงเป็นประเทศแรกๆ ในยุโรปที่คลายมาตรการโควิดทั้งหมด
เดนมาร์กกลายเป็นประเทศแรกๆ ในสหภาพยุโรปที่รัฐบาลประกาศคลายมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดภายในประเทศทั้งหมด นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา (10 กันยายน) พร้อมระบุว่า “โควิดไม่ได้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงของสังคมเดนมาร์กอีกต่อไป” หลังทางการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไว้ได้ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จนี้ ค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน
 
เสียงบรรยาย: ดิษยุตม์ ธนบุญชัย
วิดีโอ: วชิระ มากทรัพย์
    TS
    ประชากรแค่ 5.8 ล้าน คนมีระเบียบวินัยสูง ประชากร 90%*ยินดีจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราสูงสุดใน EU การคอรัปชั่นน้อยที่สุดในโลก ติดอันดับประเทศที่มีความสุขมากท... ดูเพิ่มเติม