น่าจะเกิดจากการที่มีสารเคมีในสมองหลั่ง แล้วทำให้เห็นภาพหลอน สัมผัสบางสิ่งบางอย่าง ก่อนสมองจะหยุดการทำงาน แต่ถ้ารอดก็สามารถจำมาเล่าได้ น่าจะเกิดจากสารDmtครับ
2 ถูกใจ
93 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา