👍👍👍👍👍
มีการประมาณการไว้ว่า ทุกวันนี้บุคคลทั่วไปจะประสบภาวะวิกฤติทุก 2-3 เดือน [ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การเงิน ครอบครัวหรือสุขภาพ รวมไปถึงภาวะวิกฤติในเรื่องส่วนตัว]…คำถามคือคุณพร้อมรับมือแค่ไหน?
2
สรุปหนังสือ Flight plan ตอนที่ 8... อ่านต่อ
11 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...