ผ่อนบ้านหนึ่งหลังต้องเจอกับอะไรบ้าง
คิดจะซื้อบ้านผ่อนบ้านทั้งที เรื่องนี้เรื่องใหญ่ เพราะบ้านถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ และเป็นสินทรัพย์ที่ต้องผ่อนไป 20-30 ปี ดังนั้นคิดจะซื้อบ้านสักหลังควรเช็กตัวเองให้ดี
SC Asset จะช่วยคุณพิจารณาว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ก่อนจะซื้อบ้านหลักแรกเป็นของตัวเอง
1. ซื่อสัตย์กับตัวเองว่ามีกำลังซื้อเท่าไหร่
กางรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวเองออกมาดู ซึ่งตามหลักแล้ว ภาระหนี้ทุกประเภทแต่ละเดือนควรจะมีสูงสุด ไม่เกิน 40% ของรายได้ ในกรณีไม่มีภาระหนี้ใดๆ เลย สามารถใช้สูตรคำนวนวงเงินกู้คร่าวๆ ได้ดังนี้
(รายได้ต่อเดือน) x ( 60 เท่าของรายได้) = (ราคาบ้านที่กู้ซื้อได้)
ตัวอย่างเช่น รายได้ 35,000 บาทต่อเดือน x 60 = 2,100,000 บาท ซึ่งนับเป็นขั้นต่ำของวงเงินที่
จะกู้ได้ซึ่งวงเงินนี้หมายความว่าต้องไม่มีภาระหนี้ใดๆ เลย เช่น ค่าบัตรเครดิต หรือค่าผ่อนรถยนต์
แล้วถ้าหากมีการผ่อนบ้านที่เป็น?
ต้องดูในส่วนของ ‘ภาระหนี้ต่อรายได้’ เพิ่มเติมด้วย หรือที่เรียกว่า DSR (Dept Service Ratio) โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะอนุญาติให้ผู้กู้บ้านมีภาระหนี้ได้ 30-40% ดังนั้นจึงมีสูตรคำนวนเพิ่มเติม ดังนี้
(รายได้ต่อเดือน) X (30% หรือ 40%) = (ความสามารถผ่อนชำระ)
1
เช่น รายได้ 35,000 บาทต่อเดือน X 30% หรือ 40% = 10,500-14,000 บาท
ภาระหนี้ส่วนนี้รวมค่าผ่อนรถ บัตรเครดิต ฯลฯ ถ้าหากมีภาระหนี้ต่อเดือนรวม 8,000 บาท ความสามารถในการผ่อนจะเหลือ 2,500-6,000 บาท ซึ่งจะคำนวนวงเงินกู้ได้ด้วยสูตรนี้
(1,000,000 ÷ 7,000) x (ความสามารถผ่อนชำระ) = (วงเงินที่สามารถกู้ได้)
เช่น (1,000,000 ÷ 7,000) x 6,000 = 857,142 จะกู้บ้านได้ในราคา 857,142 บาท
เมื่อรู้ว่าตัวเองมีกำลังเท่าไร มีภาระหนี้เท่าไหร่ พร้อมใช้สูตรคำนวนเบื้องต้นเหล่านี้ ก็จะสามารถเลือกที่อยู่ที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดได้ตรงกับความสามารถในการผ่อนของเราได้
1
2. เลือกบ้านในราคาที่เหมาะกับเรา
เมื่อได้งบแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเลือกบ้านในราคาที่เหมาะกับเรา โดยไม่ควรเลือกบ้านที่ราคาสูงเกินกำลัง ของเรา จะได้สามารถผ่อนบ้านหลังนี้ได้อย่างไม่ลำบาก ซึ่งเงื่อนไขการกู้ก็จะแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร เราหยิบยกอัตราดอกเบี้ยของการกู้บ้านแต่ละธนาคารมาอัพเดตไว้เบื้องต้น โดยตารางนี้เป็นตัวเลขที่อัพเดตเดือน มกราคม ปี 2564 จากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
*MOR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
*MLR คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่มีประวัติการเงินดี ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
1
*MRR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
3. ดูบ้านและทำเลที่ถูกใจ
เมื่อคำนวนเงินกู้และรู้ความสามารถในการผ่อนแล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาสนุกนั่นคือการมองหาทำเลของ บ้านเดี่ยวหรือคอนโดที่เราอยากอาศัยอยู่ แนะนำให้ไปดูพื้นที่จริงถึงที่ จะได้รู้ว่าต้องเดินทางไปมาอย่างไร หรือละแวกบ้านแถวนั้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง ตรวจสอบ Facilities ภายในโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโด ที่คุณสนใจว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครอบครันและตอบโจทย์ความต้องการชีวิตของคุณมากแค่ไหน หลังจากนั้นก็ตรวจสอบรีวิวคุณภาพของโครงการบ้าน คุณภาพของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็เป็น ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาให้ดี
4. เช็ครายจ่ายเหล่านี้ให้ดี ว่าพร้อมผ่อนบ้านหรือยัง
ตรวจเช็คค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องมีแน่ๆ หลังจากซื้อบ้านเดี่ยวหรือคอนโด ถ้าพร้อมแล้วก็ติดต่อกับธนาคาร ได้เลย
ค่าจองและทำสัญญา (ค่ามัดจำ)
เงินดาวน์ อาจจะแล้วแต่สัญญากับธนาคาร เงินดาวน์มีตั้งแต่ 5% – 10% ของราคาบ้าน
ค่าประเมินราคาเมื่อขอสินเชื่อกับธนาคาร จะมีราคาประมาณ 1,000 – 3,000 บาท
ค่าจดจำนอง คือค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน ซึ่งคิดเป็น 1% ของวงเงินจำนอง หรือราว 1% ของยอดกู้ (กรณีที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร)
ค่าโอนกรรมสิทธิ์ จะจ่ายให้กับกรมที่ดิน โดยกรมที่ดินคิดค่าจดทะเบียนสิทธิ 2% จากราคาประเมิน และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ซื้อกับผู้ขายควรตกลงว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเบี้ยประกันภัยบ้านจะอยู่ในช่วง 1,000 บาทขึ้นไปต่อปี
ค่าส่วนกลาง บางแห่งอาจจะต้องจ่ายเลย
ค่าเฟอร์นิเจอร์
5. เตรียมเอกสารผ่อนบ้านให้พร้อมเพื่อยื่นธนาคาร
เอกสารขอสินเชื่อบ้านประกอบไปด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารการเงินหรือ แสดงที่มารายได้ และเอกสารหลักประกัน
เริ่มจากเอกสารส่วนบุคคล
บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สำเนาเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
จะเป็นเอกสารแสดงที่มาของรายได้
ถ้าเป็นพนักงานประจำ
ใบรับรองเงินเดือน
สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
สำหรับฟรีแลนซ์ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
แบบแปลน
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
ถ้าเอกสารพร้อม คำนวนวงเงินกู้พร้อม และมีความสามารถในการผ่อนดาวน์ ก็รวบรวมเอกสารแล้วส่งกู้ กับธนาคารได้เลย SC Asset เป็นกำลังใจให้กู้บ้านผ่านตั้งแต่ครั้งแรก ธนาคารแรกกันทุกคนเลย
14ถูกใจ
18แชร์
7.1Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เรากำลังอยู่ในสังคมที่ตอแหล ผมขอโทษที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ แต่มันเป็นความจริงนะครับ คนไทยส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะ ที่โดนบังคับ เฉยจนชิน เห็นแต่ทำเป็นไม่เห็น หากไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ยุ่ง ไม่สน ไม่เสือก รู้แต่ไม่พูด เงียบเข้าไว้ จะได้ไม่เดือดร้อน ต้องทำเป็นไม่ได้ยิน แกล้งโง่เพื่อจะได้อยู่รอด เพิกเฉยต่อสิ่งที่ผิด เพื่อให้มีชีวิตต่อไป แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ไม่มีเสียง เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่กล้าพูดความจริง ทำ เพราะคนอื่นเขาทำ ชอบ เพราะคนอื่นเขาชอบ เกลียด แบบไม่มีเหตุผล รัก แบบไม่ต้องหาคำอธิบาย อ่อนน้อมต่อผู้มีอำนาจที่สูงกว่า เพื่อให้ตัวเองอยู่รอด แล้วกอบโกยความสำเร็จจนร่ำรวย หากใครทำได้ก็เป็นที่ชื่นชม และได้รับการอวย
   สรุปทุกฟีเชอร์บน Blockdit ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ตลอดปี 2022 ตลอดปี 2022 ผู้ใช้งาน Blockdit คงจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มทั้งด้าน Feature และ UX/UI
   เมื่อมังงะจากญี่ปุ่น กำลังถูกท้าทายครั้งสำคัญโดย webtoon จากเกาหลีใต้ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ นะครับสำหรับอุตสาหกรรมที่ถือได้ว่าใหญ่ไม่ใช่น้อยอย่างการ์ตูน ที่ตอนนี้มังงะจากญี่ปุ่นได้ถูกเบียดตกจากบัลลังก์โดย webtoon จากเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลาดของมังงะได้หดตัว 2.3% เหลือเพียงแค่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ webtoon พุ่งทะยานสู่มูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะพุ่งทะยานไปจนมูลค่าสูงถึง 56 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2030 มันคล้ายๆ กับในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ญี่ปุ่นมักจะก้าวช้าอยู่เสมอ ด้วยความยึดติดจากโลกอนาล็อกแบบเดิม ๆ ทำให้พวกเขาก้าวพลาดมาก ๆ ถูกทั้ง Samsung , LG เข้ามาครอบครองส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่โลกดิจิทัลที่เกาหลีมีความได้เปรียบกว่ามาก เลือกฟังกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกด Follow ติดตาม PodCast ช่อง Geek Forever’s Podcast ของผมกันด้วยนะครับ 🎧 ฟังผ่าน Podbean : http://bit.ly/3x4s4Z5 🎧 ฟังผ่าน Apple Podcast : http://bit.ly/3JUl4FX 🎧 ฟังผ่าน Google Podcast : http://bit.ly/3RNBkug 🎧 ฟังผ่าน Spotify : http://bit.ly/40GNZDo 🎧 ฟังผ่าน Youtube : https://youtu.be/O7nvWLrR9jE References Image : https://www.theverge.com/2022/12/14/23507793/streaming-wars-hbo-max-netflix-ads-residuals-warrior-nun The original article appeared here https://www.tharadhol.com/geek-story-ep159-manga-vs-webtoons/ ========================= ร่วมสนับสนุน ด.ดล Blog และ Geek Forever Podcast เพื่อให้เรามีกำลังใจในการผลิต Content ดี ๆ ให้กับท่าน https://www.tharadhol.com/become-a-supporter/ ——————————————– ติดตาม ด.ดล Blog ผ่าน Line OA เพียงคลิก : https://lin.ee/aMEkyNA ——————————————– ไม่พลาดข่าวสารผ่านทาง Email จาก ด.ดล Blog : https://www.getrevue.co/profile/tharadhol ——————————————– Geek Forever Club พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ https://www.facebook.com/groups/geek.forever.club/ ========================= ช่องทางติดตาม ด.ดล Blog เพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : www.facebook.com/tharadhol.blog Blockdit : www.blockdit.com/tharadhol.blog Twitter : www.twitter.com/tharadhol Instragram : instragram.com/tharadhol TikTok : tiktok.com/@geek.forever Youtube : www.youtube.com/c/mrtharadhol Linkedin : www.linkedin.com/in/tharadhol Website : www.tharadhol.com
   EP 1678 ทำไมเราจึงควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ทำไมเราจึงควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข ลองฟังตอนนี้กันได้นะครับ
   ดูทั้งหมด