21 ก.ย. 2021 เวลา 13:46 • ความคิดเห็น
การวนลูปของการดำเนินชีวิต มีน้ำขึ้นน้ำลง ชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลง(อะไรของผมครับเนี่ย)
โฆษณา