24 ก.ย. 2021 เวลา 06:20 • ความคิดเห็น
ไม่มี
คุณเจ็บไม่มีใครเจ็บตาม
คุณป่วยไม่มีใครป่วยตาม
คุณตายก็ไม่มีตายตาม
รับความจริงให้เร็ว
โฆษณา