ไม่มี
คุณเจ็บไม่มีใครเจ็บตาม
คุณป่วยไม่มีใครป่วยตาม
คุณตายก็ไม่มีตายตาม
รับความจริงให้เร็ว
2ถูกใจ
69รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...