มีบัญชีอยู่แล้ว?
ประเทศเอสโตเนีย .. ประเทศจิ๋วแต่แจ๋ว
อันดับที่1 ในด้าน E-government !!
แล้ว... ระบบไฟฟ้าของประเทศเค้าเป็นอย่างไร ?
หากเรานึกถึง เอสโตเนีย เรานึกถึงอะไรเป็นลำดับแรก ?
🔸เป็นประเทศที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต : 1991
🔸เป็นประเทศที่มีวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล และ ICT เทคโนโลยี
🔸เป็นประเทศที่มีให้อินเตอร์เนต เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน
🔸เป็นต้นแบบของโลกในความเป็น E - Goverment (อันดับ1)
1
ข้อมูลทั่วไป
🔸มีพื้นที่ขนาด 1 ใน 10 ของประเทศไทย
🔸มีขนาด GDP สูงกว่าไทย 3 เท่า
🔸มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดใน EU : 1.3 ล้านคน
🔸มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ ทะเลบอลติค
1
กลับมาเรื่องระบบไฟฟ้าของประเทศเอสโตเนีย กันครับ
1️⃣ เริ่มจากโรงไฟฟ้า
เอสโตเนีย ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่มีแผนที่จะมีการนำมาใช้งาน
(โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ Small modular reactors : SMR)
โรงไฟฟ้าจากฟอสซิล
เอสโตเนีย ผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิล (shale oil) เป็นส่วนใหญ่ : ร้อยละ 70
เอสโตเนีย มีแผนที่จะลดกำลังการผลิตจาก shale oil ในปี 2035 เพื่อลด CO2 ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
🔸เอสโตเนีย มีการติดตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ร้อยละ 30
🔸เอสโตเนีย ติดตั้งกังหันลมขนาดรวม 320 เมกกะวัตต์ (อยู่บนบก)
🔸เอสโตเนีย ติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ร้อยละ 25 กังหันลมร้อยละ 65
2️⃣ ระบบส่งมีความยาว 5,500 กิโลเมตร
🔸มีการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า กับประเทศเพื่อนบ้าน
🔸เชื่อมโยงด้วยระบบ DC กับฟินแลนด์
🔸เชื่อมโยงด้วยระบบ AC (ที่เราคุ้นเคย) : แลตเวีย รัสเซีย
เอสโตเนีย และ แลตเวีย มีแผนที่จะเพิ่มจุดเชื่อมโยงที่ 3
ขนาด 600 เมกกะวัตต์ซึ่งเป็นแผนการสร้างเครือข่ายระบบส่ง
ของกลุ่มประเทศแถบบอลติก เข้าด้วยกัน
เพื่อความมั่นคงในการให้บริการด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3️⃣ มีสถานีไฟฟ้าจำนวน 155 สถานี
(ระดับแรงดัน 330 และ 110 กิโลโวลต์)
4️⃣ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ราว 1,600 เมกะวัตต์
ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ปี 2010
(ประเทศไทยมีต้องการไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 27,000 เมกกะวัตต์)
5️⃣ หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า (ระบบส่ง และ จำหน่าย) : ร้อยละ 5.72
(เป็นตัวเลขที่แสดงถึงการจัดการเรื่องนี้ได้ดีทีเดียว)
6️⃣ การบริโภคไฟฟ้ามีตัวเลขที่น่าสนใจ คือ
🔸มีสัดส่วนการใช้จากภาคบริการ มากถึงร้อยละ 37 ที่อยู่อาศัยร้อยละ 27
🔸ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 27 เช่นเดียวกัน
ภาคบริการของเอสโตเนีย ใช้ไฟฟ้ามากกว่าภาคอื่นๆ !!!
7️⃣ ค่าไฟฟ้าในเอสโตเนีย เป็นอย่างไร
ภาคครัวเรือน เฉลี่ยอยู่ที่ 0.161 เหรียญสหรัฐ/หน่วย : 5.38 บาทต่อหน่วย
หากเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมนี แพงที่สุดในโลก 0.364 เหรียญสหรัฐ/หน่วย : 12.17 บาทต่อหน่วย
8️⃣ สิ่งที่เอสโตเนียมี แต่ ประเทศเรายังไม่มี? (อนาคต เรากำลังจะมี)
ตลาดซื้อขายไฟฟ้า :
เอสโตเนีย ก็เหมือนประเทศในยุโรปที่มีตลาดซื้อขายไฟฟ้า Electricity market ซึ่งการจัดการและซับซ้อนมากขึ้น .. และแพลตฟอร์มต่างๆ ต้องพร้อมและรองรับ
แต่ด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยี ICT และดิจิตัลของเอสโตเนีย
เอสโตเนียได้เริ่มมีตลาดซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่ มกราคม ปี 2013
(ใกล้ๆประเทศเราก็จะมีสิงคโปร์ .. ครับ)
ในขณะที่ประเทศไทยเราอยู่ในแผนปฏิรูปไฟฟ้า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเริ่มมีการเตรียมความพร้อมแพล็ตฟอร์มต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก Disruption Technology ด้านไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เกร็ดเสริม :
ระบบกิจการไฟฟ้าของไทยในปัจจุบัน เป็นแบบ Enhanced Single Buyer เป็นลักษณะโครงสร้าระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ คือมีผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว ในที่นี้คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย : กฟภ และ กฟน เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าต่อไป
การเจริญเติบโตของเอสโตเนีย ในทุกๆด้าน
(นอกเหนือจากด้านระบบไฟฟ้าที่เราพูดถึง)
📶 ทำให้ผมนึกถึง สิงคโปร์ หรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ ..
ที่สร้างจุดแข็งให้กับประเทศ จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
เกร็ดเสริม :
เอสโตเนีย มีอันดับคะแนน PISA ที่ใช้วัดผลระดับการศึกษาแขนงต่างๆ
ในอันดับต้นๆของโลก (การอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)
จบโพสต์นี้ด้วย :
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของเอสโตเนีย เป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าอีกแห่งที่น่าเรียนรู้ ..นอกเหนือวิธีการของประเทศสิงคโปร์ ที่อยู่ใกล้ๆเรา
วิถี วิธีคิดของรัฐบาลเอสโตเนีย ดึงดูดเราไม่น้อยที่เราจะก้าวตาม
โดยเฉพาะจุดแข็งด้านดิจิตัล และ ICT รวมถึงคะแนนด้านการศึกษา PISA
เรียนรู้ .. ไปพร้อมๆกัน
26 กันยายน 2564
เครดิตภาพ : pixabay

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ชีวิตไม่เคยไปต่างประเทศ ไปประกวดรายการเพื่อที่จะได้ไปต่างประเทศ สุดท้ายชนะเลิศ นำพาไปสู่ต่างประเทศครั้งแรก ได้เล่นหนัง "กวน มึน โฮ"
   SC Asset คว้าโอกาสจาก Cryptocurrency จับมือ Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซื้อบ้าน คอนโดผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล พร้อมมีโรดแมพออก Morning Coin, ICO, และ NFT ในอนาคต นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน market cap ของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ โดยที่ต้นปี 2564 มีจำนวนผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคน เพิ่มจากเดิม 35 ล้านคนในเวลา 2 ปี
   20 นาที ที่นานกว่า 20 นาที 1. มีอยู่วันหนึ่ง ผมนั่งกินข้าวในฟู้ดเซนเตอร์ เห็นชายหญิง ไม่แน่ใจว่าแฟนกันหรือเปล่า ทั้งคู่กินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกัน นั่งฝั่งตรงข้ามกัน ภาพที่สะดุดตา จนอยากถ่ายรูปเก็บไว้ (แต่ไม่ได้ถ่าย) ก็คือ ขณะที่มือขวาของทั้งคู่ตักข้าวเข้าปาก มือซ้ายก็ถือมือถือ มองจอ ไม่มองจาน และแน่นอน ...ไม่มองกัน
   คนเราต้องมีความฝันไหม หรือแค่อยู่ไปเรื่อยๆ วันๆ ก็โอเคแล้ว ยิ่งโตขึ้นมุมมองทางโลกของผมก็เปลี่ยนไปครับ ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน ด้วยบทความนี้นะครับ บ่อยครั้งครับ ที่ผมอ่านหนังสือเล่มเดิมแท้ๆ แต่พออ่านตอนอายุมากขึ้น กลับรู้สึกแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
   ดูทั้งหมด