เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน

learn_together
ประวัติศาสตร์
ปรัชญา
วิทยาศาสตร์
สนุกที่จะอ่าน ค้นหา เพื่อมาเขียน และมาแชร์กัน ในแบบ simplify กับเรื่องราวชีวิตประจำวัน ที่พบเจอ และอยากรู้ ในมุมมองวิทยาศาสตร์ การศึกษา และปรัชญา