เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน

learn_together
ปรัชญา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สนุกที่จะอ่าน ค้นหา เพื่อมาเขียน และมาแชร์กัน ในแบบ simplify กับเรื่องราวชีวิตประจำวัน ที่พบเจอ และอยากรู้ ในมุมมองวิทยาศาสตร์ การศึกษา และปรัชญา
เรียนรู้..เล่าเรื่อง ดินแดนลังกาสุกะ
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน
7 ตอน
ดินแดนลังกาสุกะ...ปลายด้ามขวาน EP1 เรื่องบางสิ่ง..ลักษณะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่เรา(อาจจะ) ไม่เคยรู้ 🔻ลังกาสุกะเป็นอาณาจักรโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่7 รุ่งเรือง 1,400 ปี 🔻การเสื่อมถอย : การที่ทะเลถอยห่างออกจากเมืองออกไปเรื่อยๆ แตกต่างจากอาณาจักรอื่นๆ ที่โดนรุกราน หรือเจอโรคระบาด 🔻ศูนย์กลางของอาณาจักร : อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 🔻ดินแดนแห่งนี้เคย : นับถือศาสนาพราหมณ์ พุทธ และอิสลาม
ดินแดนลังกาสุกะ : ปลายด้ามขวาน EP2 จุดแข็งที่นี่คืออะไรบ้าง ? (ที่นี่ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จุดแข็ง : ด้านวัฒนธรรมอิสลาม จุดร่วมที่แข็งแรง หากเรานิยามว่า ดินแดนลังกาสุกะในปัจจุบันคือจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)

3 แชร์
(สายไฟฟ้า - เสาไฟฟ้า)..มาหานะเธอ
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน
6 ตอน
“สายไฟฟ้า..มาหานะเธอ” ตอนที่ 1 : สายไฟฟ้าใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สายไฟฟ้าใต้น้ำ ใต้ทะเล : submarine cable มีอยู่ทั่วโลกครับ 🔅เส้นแรกของโลก : ปี 1811 บาวาเรีย เยอรมันนี ครับ 🔅3 ทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้งานสายไฟชนิดนี้มากขึ้น เพราะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม.. พลังน้ำขึ้น- น้ำลง ที่อยู่ในทะเลมากขึ้น
เสาไฟฟ้า..มาหานะเธอ ตอนที่ 2 : เสาไฟฟ้า (ริมถนน) นก และ งู เสาไฟฟ้าริมถนนของประเทศไทยเรา..มีหลายแบบครับ 1. เสาคอนกรีตขนาดความสูง 8 และ 9 เมตร : ไฟฟ้าแรงต่ำ 2. เสาคอนกรีตขนาด 12-22 เมตร : ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับ..เสาโครงสร้างเหล็ก มักไม่ค่อยเห็นริมถนน (จะเห็นบ้างใน กทม)