บุคคลที่คนไทยอยากให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด ณ ตอนนี้
มีชื่อว่า"ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้"... อ่านต่อ
โฆษณา