ก่อนที่จะมีการพัฒนาด้านนี้จะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่รู้จักใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว้างไกลให้ถูกต้อง และต้องมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมทำได้และเกิดผลได้และต้องมีการประเมินผลว่าที่พูดว่าจะทำนั้นทำได้จริงๆข้อสำคัญต้องมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมคือต้องส่งเสริมให้มีการเรียนทางวิทยาศาสตร์ด้านนี้และรัฐต้องจัดงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการทดลองการพัฒนาอะไรต่างๆถ้าไม่มีตรงนี้คนที่มีความรู้และประสบการณ์ก็จะหนีไปอยู่ประเทศอื่นหมดเลยไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากอยู่เมืองไทยแต่เพราะเมืองไทยไม่เข้าใจว่าเค้าจะทำประโยชน์ให้เราได้แค่ไหน
  • 1
โฆษณา