• Namtip
  • 23
   โพสต์
  • 6
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม
  • -พลเมืองอินเตอร์ -ศึกษาตลอดชีวิต -ใจที่เบิกบาน -เรื่องน่ารู้ สู่รอบโลก
  • -ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส, ผู้ประสานงานหลักความเสมอภาคระหว่างเพศ, หัวหน้าฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ปารีส
  • PhD Georgetown University, Washington DC MS. Georgetown University Washington DC BA Temple University Philadelphia