เราเกิดมากี่ครั้งกี่ครั้ง มันก็มีแต่กรรม แล้วก็ไม่รู้จักคำว่า เกิดมาแล้วต้องตาย เกิดมาแล้ว ยังไงก็ สิ่งไหนที่ทำไป มันก็อยู่ในโลก มันก็สูญหาย มันก็สูญไปตามทางโลก กายก็สูญหาย การกระทำต่างๆ สูญ ไม่มีตัวตนอะไรเลย ไม่ต้องทำล่ะ ความดีอะไรต่างๆ ไม่ต้องศึกษาไอ้โลภโกรธหลง มันสูญไปหมด เพราะกายไม่มี มันสูญ แต่จิตมันไม่สูญนี่ซิ มันอันตราย.
เมื่อจิตไม่สูญ จิตก็เก็บเรื่องราวต่างๆ ที่เราสะสม ในที่เรายังมีกายไปสะสมมา มันติดอยู่ที่จิต ที่แม่ทั้งสี่ดินฟ้าอากาศ นั้นแหละ วันนั้นแหละ สิ่งที่เราต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เรากระทำ
กัลยาธรรม ที่ปรากฎอยู่ในจิตของเราก็คือ กายของเราที่มีแม่ทั้งสี่ ที่มาประกอบเป็นตัวตนของเรา ก็มาจากธาตุทั้งสองของบิดามารดาที่ให้เรามา เพราะฉะนั้นพระคุณยิ่งใหญ่ของบิดามารดาที่ให้สังขารเรามา เราก็ได้นำสังขารนั้น ตอบแทนคุณของผู้ที่ให้สังขารเรามาใช้ มาอาศัยในเรือนกายนั้นเหมือนกับว่า เราไม่มีบ้านที่อยู่ที่อาศัย มีผู้ที่เค้าให้บ้านเราได้อาศัยอยู่ ในสถานที่..ที่ดีที่งาม เค้ายกบ้านหลังนี้ให้แก่เรา เราดูแลบ้านหลังนี้มีความสะอาดสะอ้าน สมกับที่เค้ายกบ้านให้เรามั้ย หรือ บ้านหลังนี้ปล่อยให้มันผุพังไป ที่ใช้การไม่ได้ แสดงว่าจิตของเรายังใช้การไม่ได้ หมกมุ่นอยู่ในเรื่องของตัณหา เรื่องการกิน การนอน วุ่นวายไปหมดอยู่โลภโกรธหลงนั้นเอง
1
เริ่มชีวิตดีๆ ให้กับจิตของเรา เพราะสังขารนี้ มันเป็นสังขารสมมุติ ต่อไปมันก็ต้องแก่เฒ่าชรา แล้วก็ตาย มีแค่นี้เอง แก่เจ็บแล้วก็ตาย มีอยู่แค่นี้เอง จิตของเราก็เปลื่ยนไป ก็ไปอยู่ .เมื่อก่อน..กระแว้ๆอยู่ ก็เปลื่ยนไปมีสังขารใหม่ แล้วมีสังขารใหม่ๆ เปลี่ยนเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่ชรา มันอยู่คงที่เมื่อไหร่ มันก็ตามเรื่องราวของกาย บางทีกายเป็นกรรม จิตก็ไปอยู่ในสังขารที่เป็นกรรม ก็เปรียบเหมือนว่า เราออกจากสังขารเด็ก ก็มาอยู่สังขารหนุ่มสาว ก็มาแก่เฒ่าชรา หรือ ออกจากสังขารนี้ ที่ร่างกายแข็งแรง กลับเป็นสังขารที่เจ็บป่วย ให้มีการรักษาเป็นการใหญ่เกิดขึ้น อยู่ในสังขารที่ทุกข์ทรมาน คราวนี้ถ้ามันเปลี่ยนเลย ถึงขนาดที่ว่าไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว เราก็ต้องไปหาสังขารใหม่เหมือนกัน
1
เพราะฉะนั้น เราต้องรีบหาสังขารใหม่ในชาติต่อๆไป โดยสร้าง สร้างสังขาร สร้างรอย สร้างเรื่องราวต่างๆ ให้เรามีสังขารที่ดีที่งาม ที่มีปัญญา ที่จะหนีกรรมในวันข้างหน้า รีบสร้างเสียเดี๋ยวนี้ ทำไปตลอดในชีวิตนี้ จนกว่าเราจะหมดวาระหายใจเข้าและออก ตามสัญญาที่ให้ไว้ (สัญญาเกิด สัญญาตาย)
5 ถูกใจ
1 แชร์
1.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา