อายุมากขึ้น การรับรู้และเรียนรู้ก็เพิ่มตามอายุและประสบการณ์ และมันค่อย ๆ บั่นทอนการโฟกัสในบางสื่งบางอย่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในตอนที่อายุและประสบการณ์ที่น้อยกว่านี้ลงไป และดูเหมือนเราจะพยายามสลับการโฟกัสไปยังสิ่งต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ ทวีขึ้นตามอายุที่มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา จนหาความชัดเจนในชีวิตได้ยากขึ้น ความตึงเครียดก็ย่อมเกิดขึ้นท่ามกลางความสับสนในความหลากหลายในสิ่งที่เราโฟกัสอยู่
ค่านิยมผิด ๆ ของคนในสังคม พยายามทำลายจุดโฟกัสของคนในวัยเยาว์ลงไป เพียงแค่อยากจะหาผลประโยนช์จากคนรุ่นใหม่ที่เกิดมา โดยการแอบใส่ความจำเป็นที่เกินขอบเขตผสมกับความพยายามยัดเยียดความ(ต้อง)รู้ สู่คนรุ่นใหม่ เหมือนพยายามโยนภาระและฝากความหวังให้กับคนที่มีอายุน้อยกว่า แต่ตัวเองกลับสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่ได้คิดและกระทำตามในสิ่งที่ตนพยายามปลูกฝังให้แก่คนรุ่นถัดไปเลย
สิ่งที่ผมจะแนะนำ อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่ก็คิดว่าน่าจะพอช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
วิธีที่จะแนะนำก็คือ
สร้างตัวกรองการรับรู้ขึ้นมา โดยมีเงื่อนไขว่า
สิ่งใดรู้แล้วสร้างแต่ปัญหาและความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม จงตัดทิ้งเสีย สิ่งใดที่ช่วยแก้ปัญหาให้ตนเองและสังคม ควรนำมาพินิจและศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้ และควรเกาะกลุ่มที่คิดคล้าย ๆ กันเอาไว้ เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว
1ถูกใจ
135รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...