1 ต.ค. 2021 เวลา 20:20 • ความคิดเห็น
ถ้าเหนื่อย ท้อ ไม่มีความสุข เครียดกับปัญหา เราก็จะต้องรีบปล่อยวางกับปัญหาก่อน แล้ว ไปเดินห้าง เดินเล่น ไปทะเล เพราะอยากให้ตัวเองพักหรือเปลี่ยนสถานที่้ แล้วก็ ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเอง เช่น อ่านหนังสือ
คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีและผ่อนคลายที่สุด เมื่อเรารู้สึกดีแล้ว เราจะมีสติและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ใจเราก็จะเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาได้ เพราะดารหมกมุ่นกับปัญหาด้วยใจที่ไม่สงบ ร้อนรน ยิ่งทำให้เราคิดอะไรไม่ออก และทางแก้ เราต้องมีสติและทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองด้วยการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราชอบ
เราก็จะแก้ปัญหาได้
สำหรับเรา วิธีนี้โคตรช่วยได้เลย พอรู้สึกดีกับตัวเอง สติ จะมาเอง ใจก็จะเข้มแข็งขึ้นมา และจะคิดออก
โฆษณา