10 ต.ค. 2021 เวลา 01:49 • สุขภาพ
ทำไมต้องพาลูกพบหมอฟันตั้งแต่ซี่แรก
ผู้ปกครองควรตรวจฟันลูกอย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง ถ้าพบฟันเริ่มผุเป็นรอยขาวขุ่น รีบพาไปพบหมอฟันก่อนที่ฟันผุจะลุกลาม ฟันผุเริ่มแรกจะเป็นสีขาวขุ่น ส่วนใหญ่จะพบบริเวณใกล้กับขอบเหงือก หากฟันเริ่มผุระยะแรก ควรได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อหยุดยั้งการผุต่อ
พาลูกไปพบหมอฟันตั้งแต่ซี่แรกขึ้น หรืออย่างช้าอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อ
- ตรวจฟัน และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากของลูก
- ฝึกแปรงฟันให้ลูกอย่างถูกวิธี
- ในกรณีลูกที่เสี่ยงต่อฟันผุจะได้รับการทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
ฟันผุระยะเริ่มต้น
ช่องทางการติดตาม
#dentfaah #หมอฟ้ายิงฟัน #ฟันน้ำนมผุ #พบหมอฟัน
โฆษณา