ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ยามปกติก็แข่งขันกัน อาจมีการแก่งแย่งกัน ทั้งการเรียน การทำงาน การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน แต่พอเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์วิกฤติ ก็กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเทาๆ ไม่มีขาวจั๊ว หรือดำสนิท จึงไม่ตัดสินใครเฉพาะเหตุการณ์ เพราะเราเห็นเขาเพียงด้านเดียวเวลาเดียว
  • 1
โฆษณา