ความคิดเห็นบนคำถาม

มุมมองของการมองโลกใบนี้ของคุณคืออะไร ?
1 ต.ค. 2021 เวลา 04:06 • ปรัชญา • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
 • ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ยามปกติก็แข่งขันกัน อาจมีการแก่งแย่งกัน ทั้งการเรียน การทำงาน การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน แต่พอเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์วิกฤติ ก็กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเทาๆ ไม่มีขาวจั๊ว หรือดำสนิท จึงไม่ตัดสินใครเฉพาะเหตุการณ์ เพราะเราเห็นเ...
  • 1
 • การได้ฟังการได้เห็นการได้เรียนรู้การได้คิดศึกษา
  • 1
 • วุ่นวาย แต่ ว่างเปล่า
  • 3
 • ในโลกมีอารมณ์เป็นใหญ่เหมือนนำ้ในห้องมหาสมุทร
  ผู้ที่เป็นใหญ่ในโลกในห้องมหาสมุทร ก็คืออารมณ์ เบื้องหลังของอารมณ์ก็คือกรรม อารมณ์เป็นเหมือนน้ำในห้องมหาสมุทร จิตทีอยู่ในห้องมหาสมุทรอาศัยวิญญาณทั้งหก ในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่มีคำว่าสัมผัส สัมผัส เรื่องราวข... อ่านต่อ
  • 1