4 ต.ค. 2021 เวลา 18:55 • ไลฟ์สไตล์
เรียนรู้สิ่งที่ผ่ามาทุกอย่างในแต่ละวัน เปิดใจ ยอมรับ มองหาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่
มีความสุขให้ได้แม่จะรับรู้ว่าทุกข์หรืออุปสรรคอยู่ตรงหน้า พิสูจน์ตัวเองว่ามีค่าพอจะผ่านคืนนี้ไปหรือไม่
รู้คุณค่าตัวเองรักตัวเองก่อนเสมอ แล้วเราจะแชร์ความรักให้คนอื่นได้ ให้เกียรติและเคารพทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
โฆษณา