7 ต.ค. 2021 เวลา 08:50 • ธุรกิจ
แบรนด์เครื่องประดับไทยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับธุรกิจมุ่งสู่กระแสความยั่งยืนตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ตามเทรนด์ที่ผู้คนหันมาใส่ใจโลกกันมากขึ้น เปลี่ยนมาบริโภคสินค้าที่เป็นสินค้า ECO และสินค้าที่ทำมาจากการ Upcycling แบรนด์ Miror Miror เชื่อว่าเครื่องประดับทำหน้าที่มากกว่าการประดับตกแต่งร่ายกาย โดยเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อความระหว่างนักออกแบบไปยังผู้สวมใส่ และส่งต่อข้อความจากผู้สวมใส่ไปยังผู้พบเห็นได้อีกด้วย จึงเป็นแรงบันดาลใจและความท้าทายของการออกแบบสินค้าใหม่ขึ้นมา นั่นคือการรังสรรค์เครื่องประดับที่มาจากการ Upcycling เพิ่มมูลค่าของวัสดุที่หลายคนเชื่อว่า หลังจากบริโภคแล้วก็จะกลายสภาพเป็นขยะ นั่นคือ “กระป๋องเบียร์” ซึ่งมีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ และมีความหมายสื่อถึงการเฉลิมฉลอง การสังสรรค์ ความสุข และการผ่อนคลาย จนนำมาสู่ผลงานเครื่องประดับในกระแส Sustainable Jewelry
โฆษณา