7 ต.ค. 2021 เวลา 15:25 • ความคิดเห็น
คนส่วนมากรอคนมาแก้
ไม่เริ่มต้นที่ตนเอง
ฝึกภาษาอังกฤษให้เก่ง
แล้วท่องโลกเน็ต
สรรพความรู้ทั้งโลก
ก็เป็นของเรา
ยังมีความเหลื่อมล้ำใด
โฆษณา