9 ต.ค. 2021 เวลา 09:52 • ความคิดเห็น
สติรู้เท่าทันอารมณ์ปรุงแต่งความคิด
ไม่ต้องไปตามมัน
โฆษณา